BEL DIRECT: 0786818917

Rioolproblemen Zwijndrecht

Rioolproblemen Zwijndrecht

Rioolproblemen Zwijndrecht . Hoe goed een riolering ook is aangelegd uiteindelijke is de kans groot dat u te maken krijgt met een verstopping van het riool. Om deze reden zijn er in het ontwerp ook hieraan eisen gesteld.

Stankafsluiters moeten zijn voorzien van een ontstoppingsmogelijkheid;
Bij de overgang van de grondleiding naar de buitenriolering (huisaansluiting) moet buiten bij de gevel een ontstoppingsstuk zijn aangebracht;
Ontstoppings- en inspectiemogelijkheden moeten (makkelijk) bereikbaar zijn.
Rioolproblemen

Rioolstank binnenriolering
Klachten over rioolstank zijn vaak terug te voeren tot de verschillende overgangen in de riolering. Omdat die talrijk zijn kunnen de klachten dus in principe overal voorkomen. Vaak wordt de gemeente als verantwoordelijke genoemd, maar dit is slechts gedeeltelijk waar. Binnen de perceelgrens is de eigenaar altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar riolering.

Stankklachten volgen vaak na verkeerd uitgevoerde aansluitingen door doehetzelvers. Ze sluiten bijvoorbeeld een wastafel aan op een hemelwaterafvoer. De waterslothoogte van doucheputjes voldoen lang niet altijd aan de wettelijke voorschriften van 50 mm en door verdamping moet bij langere afwezigheid (vakantie) er rekening mee worden gehouden dat de syfon’s droog komen te staan. Men kan dit voorkomen door het syfon bijvoorbeeld te vullen met slaolie.

Riool kapot

Er zijn vele oorzaken die kunnen leiden tot een kapotte binnenriolering. Hieronder vindt u de meest voorkomende oorzaken:

Rioolproblemen Zwijndrecht

Door het zakken van de grond ter hoogte van de gevel is de binnenriolering ter hoogte van deze gevel gescheurd dan wel in zijn geheel afgebroken;
Door ouderdom zijn de beugels afgebroken en ligt het riool in de kruipruimte doorgezakt;
Doordat er te weinig/slecht is gebeugeld bij de diverse aansluitingen zijn deze afgebroken;
Door het niet ontvetten van de pvc voordat er verlijmd wordt is er een niet lucht- en waterdichte verbinding ontstaan.
etc.
Riool verstopt

Verstopt toilet
Oorzaken van een verstopt toilet zijn o.a.:

Syfon van het toilet zit vol met kalk, waardoor o.a. papier in het syfon blijft zitten;
Er bevinden zich te veel 90 graden bochten in de leiding;
Toiletblokje is tijdens de schoonmaak in het toilet gevallen en in syfon blijven hangen

Verstopte keukenafvoer
Oorzaken van verstopte keukenafvoer zijn o.a.:

Het syfon zit vol met etensresten;
Riool in de kruipruimte ligt verzakt waardoor vuil zich in de transportleiding heeft opgehoopt.

Alle afvoeren verstopt

Riolering is ter hoogte van de buitengevel afgebroken/verzakt;
Riolering is ter hoogte van de binnengevel afgebroken/verzakt
Riolering is zowel ter hoogte van de buitengevel als ter hoogte van de binnengevel afgebroken/verzakt;
Buitenriolering is op de aansluiting van het gemeente riool afgebroken;
Buitenriolering is verzakt op eigen perceel;
Er zijn wortels in de riolering naar binnen gegroeid, waardoor er vuil blijft hangen;

Wanneer er sprake is van een z.g.n. “algehele” verstopping is het vaak raadzaam om een camera-inspectie van de riolering te laten uitvoeren. Op deze manier weet u zeker dat elk defect in de riolering wordt gevonden en u later niet opnieuw voor een nare verrassing komt te staan.

Binnenriolering

Het rioolstelsel is opgebouwd uit 3 onderdelen te weten:

De binnenriolering
De buitenriolering binnen de perceelgrens
De gemeentelijke riolering
Het afvalwater in de riolering stroomt gewoonlijk onder vrijverval. Liggende afvoerleidingen dienen dan ook een zogenaamd afschot te hebben. Lozingstoestellen in souterrains en kelders liggen lager dan de buitenriolering en dienen dan ook door middel van bijvoorbeeld een rioolwaterpomp eerst naar de buitenriolering te worden gepompt, waarna het weer onder vrijverval verder stroomt naar de gemeentelijke riolering.

Binnenriolering

De binnenriolering is het stelsel van afvoerleidingen dat zich binnen het gebouw bevindt. Formeel eindigt de binnenriolering 0,5 meter uit de gevel.

De binnenriolering is opgebouwd uit verschillende type leidingen:

Aansluitleiding, waarop slechts een lozingstoestel is aangesloten;
Verzamelleiding, een liggende afvoerleiding die de verschillende aansluitleidingen verbindt met een standleiding of een grondleiding;
Standleiding, de verticale leiding die van boven naar beneden loopt;
Grondleiding, zijnde een liggende leiding gelegen onder de begane vloer, die het afvalwater ontvangt en op de buitenriolering loost;
Hemelwaterafvoer, die uitsluitend is bestemd voor het afvoeren het regenwater;
Ontluchtingsleiding, welke ervoor zorgt dat er geen onder- en overdruk in het systeem ontstaat.
Eisen aan de binnenriolering

Het bouwbesluit schrijft een aantal prestatie-eisen voor een de riolering. Deze eisen hebben o.a. betrekking op:

Het hebben van voldoende afvoercapaciteit van de leidingsystemen;
De dichtheid van de leidingsystemen;
Bij het ontwerp en de aanleg van de riolering dient met een aantal voorwaarden rekening te worden gehouden. Dit zijn o.a.:

Elke binnenriolering moet door een ontspanningsleiding (ontluchting) in open verbinding te staan met de buitenlucht. Deze dient minimaal 75 mm te zijn;
Elke standleiding moet op een ontspanningsleiding zijn aangesloten;
Afvalwater en hemelwater binnen het gebouw moet gescheiden zijn uitgevoerd;
Aansluiting van een voedselrestenvermaler op de riolering is verboden;
Het spoelvolume van een toilet moet minimaal 6 liter kunnen zijn;
In de leidingen mogen geen vernauwingen in de afvoerrichting voorkomen.

Meer informatie og vragen over uw riolering?

Rioolproblemen Zwijndrecht ? Heeft u rioolproblemen  in Zwijndrecht en wilt u gebruik maken van onze rioolservice of heeft u gewoon nog een vraag ?

Neemt u dan gerust contact met ons op! Telefoonnummer 078-6818917

Voor meer informatie kunt u ook kijken op

stichting RIONED

Wikipedia

Riool.net extreme buien

Riool in en om uw huis

Ons werkgebied: Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht, Dordrecht, Barendrecht, Rotterdam, Ridderkerk

Neem contact met ons op

Beukengaarde 19
3344 PT
H.I.Ambacht
078-6818917
info@rioleringservicezuidholland.nl